Doctor TES Nasıl Çalışır?

TERAPÖTİK EYLEM BİÇİMİ

Canlı organizmalar içindeki yaşam destek süreçlerinin büyük bir çoğunluğunun beyin tarafından idare edildiği uzun bir süredir açık ve tartışılmaz bir olgudur. Beyin, zihnimizi, duygularımızı, davranışlarımızı ve organların ve fonksiyonel sistemlerin normal faaliyetlerini kontrol eden gerçek kontrol merkezini temsil etmektedir.
 Beynimiz vücuttaki hücrelerle etkileşim içinde olan farklı kimyasal bileşenler tarafından aracılık edilerek iletilen talimatlar gönderir. Beyin tarafından salgılanan bu aracılara nörohormonlar denilmektedir. Bunların her biri özel bir fonksiyondan ya da nihai sonuçtan sorumludur. Bunların arasında endorfin gerçekten en önemli nörohormonlar olarak düşünülebilir.Endorfinler beynin hipotalamus-hipofiz bölgesinde üretilen ve salgılanan peptitlerdir. İlk olarak 1970’lerde keşfedilmişlerdir. İlk olarak beyin elektrik uyarımının yüksek kalitede bir analijeziye yol açabileceği bulunmuştur. Bu etkiden sorumlu mekanizmalar üzerinde çalışılırken bilinen diğer tüm analjeziklerle kıyaslandığında ağrıyı çok daha etkili bir şekilde azaltan insandaki bu analjezik etkiye opioidlerin aracılık ettiği bulunmuştur. Bu nedenle, bu yeni bileşenlere endorfinler veya “endojen morfinleri” adı verilmiştir.Daha sonra analjezi endorfinler diğer birçok önemli görevi yerine getirmişlerdir. Özelde, güçlü anti-stres bileşenlerdir, bağışıklık durumunu normalleştirebilirler, hasarlı dokuların iyileşmesini hızlandırırlar, yaşam kalitesini önemli oranda iyileştirebilirler vb. Daha da ötesi, insan vücuduna verilen küçük miktardaki endorfinler sonuçta olumlu duygular yarattığıiçin bunlar “sevinç hormonları” olarak adlandırılmaktadır.Eğer endorfin yeterli düzeyde ise kişi ciddi strese ve görevlere dayanabilir, hastalıklara direnebilir ve hastalıklardan sonra daha hızlı iyileşir. Ayrıca hoş olmayan olaylar bir felaket olarak değerlendirilmez ve bir çıkış yolu bulma ümidi silinip atılmaz.
 
 Maalesef çoğumuz çeşitli stres koşulları ve çevre kirliliğinin neden olduğu akut endorfin yetmezliğinden muzdaribiz ve enfeksiyöz ajanlar, aşırı fiziksel ve zihinsel yüklerle vb. karşılaşmaktayız. Hepsi birlikte vücudu düzenleyici bir fonksiyonda bozukluğa yol açar, ki bunu rüyaların kalitesini ve bir bütün olarak yaşam kalitesini etkileyen akut ve kronik hastalıklar, ağrılı sendromlar, rahatsız iyileşme süreçleri, bağışıklığın tehlikeye girmesi, psikosomatik bozukluklar takip eder.
 

Hangi şikayetler, belirtiler ve koşullar endorfin eksikliği ile ilişkili olabilir?

 • Makul olmayan yüksek yoğunlukta akut baş ağrısı; 
 • Açıklanamayan tekrarlanan baş ağrısı, kronik migren;
 • Omurga ve eklemlerle ilgili kronik ağrıları geçirme;
 • Uzun süreli iyileşmeyen küçük yaralar ve sıyrıklar;
 • Arteriyel kan basıncındaki sık değişiklikler, meteo duyarlılığı;
 • Adet düzensizlikleri, adet öncesi sendromu, yaş dönümü düzensizlikleri
 • Yavaş ilerleyen sinirsel işitme kaybı 
 • Bilgisayarla ilgili görsel yorgunluk;
 • Uykusuzluk ya da aşırı uyku hali;
 • Açıklanamayan dermansızlık, çabuk yorulma;
 • Dikkatini toplayamama, net düşünme, karar verememe durumu;
 • Düşük üzüntü hali, ağlama, anksiyete, temelsiz korkular;
 • Hoşgörüsüzlük, yorgunluk; 
 • Enfeksiyonlarla bağlantılı olmayan kronik kabızlık veya ishal,veya açık dengesiz beslenme nedenleri; 
 • Düşük ruh hali ile ilişkili aşırı kilo kaybı/kilo artışı;
 • Açıklanamayan her mevsim yaşanan soğuk algınlığı ile bağlantılı hastalıklar veya kronik nazofaringeal hastalıkların nüksetmesi; 
 • Okul önsesine ve okula uyumsuzluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar;
 • Oyun bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, alkol ve afyon bağımlılığı. 

Vücudun savunma sistemlerini harekete geçirme yolları

 
İyileştirme sanatının gündeme getirildiği ilk günlerden beri doktorlar sürekli olarak elektrik gücü kullanarak vücut savunma sistemini harekete geçirme yollarını aramaktadırlar. Tarih kayıtları, M.S. 1. Yüzyıla kadar giden antik Roma’da İmparator Claudius’un saray hekimi olan Scribonius Largus’un baş ağrısından muzdarip olan asil hastaların alınlarının üzerine torpil balığı koyduğunu göstermektedir. Bu yöntem mevcut ağrıyı geçirmek ve tekrarlanmasını önlemek için bulunmuştu. Bu yöntem onu yüksek sınıftan insanlar arasında ünlü bir hekim haline getirmiştir.
  Tarihçiler elektriklenme, galvanizasyon, elektrikli narkoz, hayal, analjezi için icat edilmiş olan birçok yöntem ve cihazı bilmektedirler.Ancak, bunların çoğu geçmişte kaybolmuştur.Günümüzde “DOCTOR TES” üniteleri kullanılarak uygulanan transkranial elektrik simülasyonu hastalardaki endorfin salgı seviyesini önemli derecede artırabildiği bilimsel olarak kanıtlanmış birkaç yöntemden biridir. Bu üniteler benzersiz atımlı düşük güçte elektrik akımı yayarak vücut içinde endorfin üretimini artırabilmektedir. Bunun da 
ötesinde, tek bir kısa prosedürün terapötik etkisi bile 12 saatle birkaç gün arasında sürebilmektedir.Bu yönetim hastalar için tamamen güvenli olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun nedeni, ilaç alınması veya vücuda ilaç veya uyarıcı maddeler verilmesine değil, gerçek vücut savunma sistemin(endorfin) eğitilmesine dayanmasıdır.İşlem sırasında salgılanan endorfin buna yüksek derecede ihtiyacı olan vücut tarafından tüketildiği için ve fazlası da birkaç dakika içinde indirgendiği için TES Terapisi alışkanlık, tiryakilik ya da bağımlılık yaratmaz.
 

Endorfinlerin normal seviyeye ulaştığını teyit TES terapisinin etkileri:

 • Sonuçları dahil stres ve depresyonun ortadan kaybolması;
 • Esenliğin ve genel durumun iyileşmesi, sesli rüyalar, performansın artması, bir bütün olarak yaşam kalitesinin artnası;
 • Ağrı sendromlarının kaybolması ya da yoğunluklarının azalması;
 • Eskiden kalmalar dahil, uzun süreli iyileşmeyen yaraların ve ülserin iyileşmesi;
 • Bağışıklığın, vücut direncinin artması, enfeksiyon hastalıklarının görülmesinde düşüş;
 • Her türlü hastalıktan sonra daha hızlı iyileşme;Istikrarlı hale gelen ve normalleşen kan basıncı;
 • Cildin görünümünün iyileşmesi;
 • Tütün ve alkol bağımlılığında azalma;
 •  Bozulmuş olan dışkılamanın normalleşmesi