Doctor TES Kullanım Alanları

Nöroloji ve diğer tıbbi durumlarda ağrı sendromları

 
 • Rachialgia, radikülit.
 • Farklı kökenli nevralji.
 • Farklı kökenli baş ağrıları
 • Ameliyat ağrıları.
 • Lezyonlar ve sinirlerin hasarı ile ilişkili ağrılar.
 • Kas ağrıları (fibromiyalji).
 • Trigeminal nevritten kaynaklanan yüz ağrıları.
 • Diş ağrısı ve glosalji.
 • Ev kazaları.
 • Artroz deformans.
 • Viseral hastalıkları ile ilişkili ağrı sendromları.
 • Akut ağrı sendromları: (Her uygulamada 5-6 seans, günde 2-3 kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar)
 • Kronik ağrı sendromları: (Her uygulamada 10-12 seans, günde bir kez ya da günaşırı bir kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulamayı 1-2 ay içinde tekrarlayınız.)
 

Psikofizyolojik Bozukluklar

 
 • Depresyon ve nevroz gibi sendromlar ile ilişkili nörolojik, psikosomatik bozukluklar.Kronik yorgunluk sendromu, anksiyete, “huzursuz bacak” sendromu.Kitlesel felaketler yaşayan hastalar, onların yakınları ve kazazedelerde 
 • görülen farklı koşullar altında farklı yoğunlukta stres belirtileri.
 • Okulda ve okul öncesi uyumsuzluk.
 • Askeri profesyonellerin uyumsuzluğu( belli yaşam koşullarına belli bir süre içinde uyum sağlanması) 
 • Travma sonrası stres belirtileri,
 • Kekeleme.
 • Uykusuzluk, sağlıklı kişilerde performans düşüşü
(Her uygulamada 10-12 seans, günde bir kez ya da günaşırı bir kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulamayı 3-4 ay içinde tekrarlayınız.)
 

Kardiyoloji

 • Hipertansiyon hastalığı(Aşama I-II)
 • Hipertansiyon sendromları
 • Neurocirculatory (damarsal) distoni.
 • Komplikasyonsuz kalp krizi sonrasında iyileşen hastalar.
(Her uygulamada 10-12 seans, günde bir kez, 30 dakika, akım 1,0 mA’ya kadar. Uygulamayı 3-4 ay içinde tekrarlayınız.)
 

Gastroenteroloji

 
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserleri, gastrit, duodenit(Tekrarlama sırasında tedavi ve remisyon sırasında koruma)
 • Bağırsak hipoperistaltizm, irritabl bağırsak sendromu, gastroözofageal reflü hastalığı.
 • Hastalık nükslerinin profilaksi.
 • Post-hepatit karaciğer sorunları.
 • Alkolik karaciğer hastalığı.
(Her uygulamada 10-12 seans, günde bir kez veya günaşırı bir kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulamayı 3-4 ay içinde tekrarlayınız.)
 

KBB Organları ve Solunum Yolu Hastalıkları

 •  Sensorinöral işitme kaybı.
 •  Tinnitus aurium.
 •  İşitmenin iyileştirilmesi veya geri kazanılması
 •  Alerjik rinit ve vazomotor.
 •  Kronik tekrarlayan burunkanaması
 •  Rhatsızlık veren post operatif onarım.
 •  Prodromal dönemde akut viral solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşmesi (akuk dönem semptomları öncesinde).
 •  Bronşiyal astım. 
(Her uygulamada 15’e kadar seans, günaşırı bir kez, 30 dakika, akım 1,0 mA’ya kadar. Uygulamayı 4-5 ay içinde tekrarlayınız.)
 

Pediatri

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite düzensizliği olan çocuklar.
 • Okula ve okul öncesind euyumsuzluk (Okula ve okul öncesi kuruluşlara uyum sağlayamama).
 • Akut solunum yolu viral enfeksiyonların mevsimsel salgınlar sırasında hastalıklı çocuklarda gelişmiş vücut direnci 
 
(Her uygulamada 3-7 seans, günde bir kez, 20 dakika, akım 1,0 mA’ya kadar. Uygulamayı 5-6 ay içinde tekrarlayınız.)
 
Yorumlar: 5 yaşına kadar olan çocuklar yukarıda belirtilen hususlara ve diğer paragraflarda belirtilen hususlara göre transkranyal elektrik stimülasyonu ile tedavi edilebilir.
 

Oftalmoloji

 •  Akut ve kronik göz ağrıları.
 •  Konaklama ve hafif miyopi spazm.
 •  Görme keskinliğinde azalma.
 •  Bilgisayar, televizyondan kaynaklanan görsel yorgunluk.
 
(Her uygulamada 10 seans, günde bir kez, 30 dakika, akım 1,0 mA’ya kadar. Uygulamayı 2-3 ay içinde tekrarlayınız.)
 

Narkoloji

 •  Tıbbi bakım olmadan Alkol yoksunluk sendromu(hekim detoksifikasyon prosedürleri ile birlikte uygularsa tedavinin etkinliğini artırır).
 •  Yoksunluk sonrası duyuşsal ve somatik bozukluklar (uykusuzluk, 
 • performans düşüklüğü vb dahil).
 •  Alkol tüketimine hastalıklı istek.
 •  Alkolik karaciğer işlev bozuklukları.
 •  Tütün içimine hastalıklı bağımlılık.
(Her uygulamada 15’e kadar seans, günde bir kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulamayı, göstergeleri dikkate alarak öncekine mümkün olan en yakın zamanda tekrarlayınız.)
 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 •  Ergen kızlarda adet düzensizlikleri
 •  Adet öncesi sendromu.
 •  Adet düzensizlikleri ve endokrin kısırlık(Zorunlu tıbbi gözetim altında)
 •  Son gebelik sırasında kusma.
 •  Menopoz düzensizlikleri.
 (Her uygulamada 10-15 seans, günde bir kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulamayı 3-4 ay içinde tekrarlayınız.)
 

Onkoloji

 
15 yıldan fazla bir süredir TES Terapisi onkolojide bir anestezi aracı olarak ve onkoloji hastalarının yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için kullanılmaktadır. TES Terapisinin bir hekim tarafından reçetelendirilmesi zorunludur.
 

Dermatoloji ve Kozmetoloji

 • Farklı bölgelerde kaşıntılı dermatit.
 • Yüzeysel seborrhea.
 • Sedef hastalığı.
 • Trofik ülserler.
 • Pyodermiler (akne vulgaris, hormonal olmayan akne).
 • Artan kırılganlık ve saç kaybı.
 (Her uygulamada 10’a kadar seans, günde bir kez, 30 dakika, akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulama tamamlandıktan sonra 3 aya kadar seanslar her hafta tekrarlanmalıdır. Gerekirse uygulama yılda iki kez tekrarlanmalıdır.)
 

Spor hekimliği

 •  Antrenmanlardaki etkinlikte düşüş, yoğun egzersize isteksizlik
 •  Spor aktivitelerinin neden olduğu stres ve depresyon belirtileri.
 •  Zaman gecikme adaptasyonu (alışkanlık) ve düzensiz iklimlendirme.
 •  Spor travmalarından sonra geciken iyileşme
 (Her uygulamada 10-12 seans, günde bir kez, 30 dakika,akım 1,5 mA’ya kadar. Uygulamayı göstergelere göre tekrarlayınız)